Forsiden

Gratiskurs i Arendalsuka

Ingerfair Norge gir deg kunnskap om den frivillige verden. Ingerfair holder kurs og foredrag for din organisasjon eller forening innenfor ledelse av frivillige. I samarbeid med Munkehaugen Kultursenter setter også i år Ingerfair opp gratiskurs for frivillige. Her er mange nyttige verktøy å få med seg.
Gratiskurs for frivillige i Arendalsuka

15 August

Kl. 09.00- 10.30

Tema: Hvordan påvirker samfunnsendringer frivilligheten?
Dette seminaret vil handle om hvordan samfunnsendringer påvirker frivilligheten. En viktig tese for seminaret vil være:
"Når samfunnet er i endring så endrer mennesket seg, og når mennesket endrer seg så endrer måten vi er frivillige på"

Seminaret er en del av en hel fagdag, og er 1 av 3 modul i fagdagen.
PS: Du trenger ikke å få med deg alle for å få kunnskap om hvert tema .


Kl. 11:00 til 12:30
Tema: Rekruttering av frivillige
Seminaret er for alle som har interesse i den frivillige verden. Vi gir deg et innblikk i de beste verktøyene og den teoretiske ballasten til rekrutteringsoppgave.
Dette seminaret er en del av en hel fagdag, og er 2 av 3 modul i fagdagen.


Kl.13.30 – 15.00
Seminar i frivillighet og kommunikasjon.
Kommunikasjon er noe som er viktig også i frivilligheten. Vi gir deg i dette seminaret et innblikk i ulike måter og kommunisere med potensielle frivillige på.
Dette seminaret er en del av en hel fagdag, og er 3 av 3 modul i fagdagen.


Kl. 15.15 – 16.15
Boklansering - Sådan rekrutterer du frivillige
I disse dager hvor det er fokus på nye former for frivillighet, et samfunn i endring der et større engasjement blant lokalbefolkningen, og behovet for flere frivillige er aktuelt, har Sylvia Jacobsen, sammen med hennes tre danske kollegaer skrevet en bok om hvordan rekruttere frivillige. ”sådan rekruttere du frivillige”.
Les mer:
https://ingerfair.no/