BilderHer vil det komme et lite utvalg
med bilder fra aktiviteter på senteret