Gå til hovedinnhold

Tilgjengelighetserklæring

 • Navn på nettstedet: Munkehaugen kultursenter
 • Denne erklæringen gjelder nettstedet: https://munkehaugen.no/
 • Ansvarlig for nettstedet: Munkehaugen kultursenter ved eier.

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av IKT.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Ta kontakt via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.

Munkehaugen kultursenter kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på https://munkehaugen.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

1.1.1 Ikke-tekstleg innhold (Nivå A)

Vi har bilder som ikke har god nok beskrivende alternativ tekst til bildet. Det betyr at brukeren ikke får med seg hva bildet inneholder.
Vi har video på nettstedet som ikke er tekstet eller har god nok tilhørende tekst. Det betyr at brukeren ikke får med seg innholdet i videoen.
Vi har dokumenter på nettstedet som kan ha bilder og illustrasjoner uten beskrivende alternativ tekst. Det betyr at brukeren ikke får med seg alt innholdet.

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Vi har video på nettstedet som ikke er tekstet eller har god nok tilhørende tekst. Vi har lydklipp på nettstedet som mangler tekstalternativ som beskriver innholdet i lydklippet. Det betyr at brukeren ikke får med seg innholdet.

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Vi har video på nettstedet som mangler teksting. Det kan bety at brukeren ikke får med seg innholdet.

1.4.3 Kontrast (minimum, Nivå AA)

Den visuelle presentasjonen av tekst har ikke god nok kontrast. Det kan bety at det blir vanskeligere å lese for bruker.

1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA)

Siden inneholder bilde av tekst som ikke har god nok alternativ tekst. Det betyr at brukeren ikke får med seg denne teksten.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

2.2.2 Pause, stopp, skjul (Nivå A)

Vi har bilde-/nyhetskarusell som oppdateres automatisk og som ikke kan pauses, stoppes eller skjules.
Bevegelser i grensesnittet vil lett gjøre at blikket dras dit, og for brukere med lese- og skrivevansker reduserer dette lesbarheten kraftig. For personer med konsentrasjonsvansker eller andre kognitive nedsettelser kan denne forstyrrelsen føre til at de ikke klarer å finne frem.

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testet og vudert nettstedet i samarbeid med vår leverandør.

Om erklæringa

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 23.01.2023.
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 23.01.2023.

Arbeid med universell utforming av IKT

Munkehaugen kultursenter ved eier, har ansvar for å følge opp Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Gjennom daglig bruk og via tilbakemeldinger fra brukerne blir vi oppmerksomme på uu-feil i våre løsninger. Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette før vi publiserer.

Sist redigert 04.01.2024 av Kristina Jørgensen