Rytmisk fabrikk

Stipend ordning 2019

Søk penger til reisestøtte til konsert, turné, plateprosjekt eller bransjetreff. Dette gjelder kun søkere bosatt i Aust Agder. Er du 17 år tilogmed 29 år kan du søke.

Støtteordning for musikere innen Rytmisk musikk i Aust Agder
Støtte skal ikke kunne brukes på utstyr.
Søker skal sette opp et budsjett med plan for prosjektet. Det er viktig med en liten egenandel og gjerne støtte fra andre ordninger som frifond , bandorg el andre. Aldersgrense for å søke støtte. 17 – 29 år.
Dere kan få hjelp til å sette opp søknad ved å henvende dere til Munkehaugen sine ansatte.

Vi har følgene satser.
Bransjetreff. Bylarm ,Inferno Sørveiv etc. 3000 kr . pr band/prosjekt
Reisestøtte / turnéstøtte. Maks 10.000 pr. prosjekt
Plateprosjekt. 5000 kr

Ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader så lenge det er penger igjen.

Søknad sendes til: ole.johan.lillegard@arendal.kommune.no

Les mer : Rytmiskfabrikk.no

2014-01-16 11:03:42

Rytmisk fabrikk er et talentutviklingsprosjekt som har som formål og hjelpe unge talenter videre og ble startet opp i 2010.
Munkehaugen Kultursenter og Rytmisk fabrikk er blitt et viktig ressurs senter for unge talenter og artister i Aust Agder. 
Rytmisk fabrikk sine medarbeidere og rådgivere er: Tom Rudi Torjussen, Geir Emanuelsen, Carl Fredrik Schou Knutsen og Bård  Torstensen. Prosjektleder: Ole Johan Lillegaard.  Alle med solid erfaring innenfor rytmisk musikk som musikere eller arrangører.   En sentral målsetting er: flere deltagere til By:Larm Norges største arrangement innenfor nykommere innen rytmisk musikk.

http://www.rytmiskfabrikk.no/index.php

Aust Agder Fylkeskommune gjennom Aust Agder bibliotek og kulturformidling sammen med Arendal er hovedbidragsytere økonomisk.

Mange av kursene er I tett samarbeid med "Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk" (SØRF, Sørnorsk Jazzsenter og Telemarkfestivalen).Samarbeidspartnere:
Aust-Agder Fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Arendal Kommune
Grimstad Kommune
Lillesand Kommune
Canal Street
Hove Festivalen
Munkehaugen Kultursenter
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Rude Design
Kilden Fritidsklubb
Arendal Rock klubb
Munkebusiness
Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk
SØRF
Sørnorsk Jazzsenter
Gamlebyen lydstudio
Arendal og Omegn Sparekasse
Norsk Musikkråd gjennom KOMP