Arendal Kulturskole

Aktiviteter

Deler av musikkavdelingen sammen med administrasjonen flyttet fra Arendal Gamle Rådhus til lokaler på Munkehaugen Kultursenter høsten 2015.
Kontakt info og nettsted:

Rektor  

Martha Marita Hansen
Tlf.: 37 01 31 12

Saksbehandler
Siri Bie
Tlf.: 37 01 31 10Mob: 482 33 845
Mandag - fredag 08:00 - 15:00


Besøksadresse
Munkehaugen kultursenter
Munkegata 4 
Kontortid: Mandag - fredag kl 08-15
Tlf 37 01 31 10

Nettsted:
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/Arendal-kulturskole/